Evde Bakım Hemşire yöneticilerimiz önce hastanızın doktorundan daha sonra sizden aldığı bilgilerle hastanın ihtiyaçlarını belirler. Bu bilgiler ışığında hastanın evdeki sürecinde evde bakım hemşiresi olarak yapılması gereken uygulamalarını detaylandırır. 

Nefes’in bakım hizmeti verdiği hastalarına hekimlik hizmetini yoğun bakım deneyimi olan Anestezi ve Reanimasyon uzman doktoru vermektedir. Düzenli periyotlarla hastanın muayensini gerçekleştirir ve ilaç tedavilerini düzenler. Gerek görüldüğü durumlarda trakeostomili hastaların kanül değişimlerini gerçekleştirir.

Nefes ekibi hastanın yaşam ortamının hemşirelik bakımı için uygunluğunu değerlendirir ve uygun olması adına gerekli koşulların oluşturulmasını sağlar.

Tedavi sürecinde, gerekli olduğu hallerde, yardımcı tıbbi cihazların kurulumunu sağlar ve tıbbi cihazların kullanım süreçlerini yönetir.

Hastanın primer doktorunun önerileri ve ailenin talebiyle, hastanın sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak olan evde hemşirelik hizmeti 12 saat veya 24 saat süreli olarak organize edilir.

Evde bakım hemşiresi, doktor tarafından planlanmış tedaviyi uygulamaktan, hastanın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasından ve hastayla ilgili sağlık bakanlığının zorunlu olarak istediği formların düzenli olarak doldurulmasından sorumludur.

Evde bakım hemşiresi, düzenli bir şekilde hastanın doktorunu durumu hakkında bilgilendirir, diğer taraftan aileye tedavi süreciyle ilgili bilgi aktarır.

Evde sunulan hemşirelik hizmeti süresince, hastanın genel durumu ve hizmetin kalitesi evde bakım doktoru ve yönetici süpervizör hemşireler tarafından düzenli ziyaretlerle takip edilir.

Nefes aile kart sahiplerine %10’a varan indirim fırsatı. İletişim