Nefes Evde Bakım Hizmetleri Merkezi Hemşirelik Hizmetlerini Evinize Getiriyor.

     Sağlık kuruluşuna gidemeyen, ulaşımda sorun yaşayan, yatağa bağımlı olan ya da hareket kabiliyetini yitirmiş olan hastalarımızın ihtiyacı olan hemşirelik hizmetleri için sağlık kuruluşuna kadar yorulmalarına gerek yoktur.

Hemşirelik Hizmetlerinde Ne Tür Hizmetler Verilir?

 • TEDAVİ UYGULAMASI:

     Hekim tarafından uygun görülen ve hastaların ihtiyacı olan tedavilerin ev ortamında uygulanması işlemidir. Order(ilaç tedavi plan defteri) ve reçete görülerek tedaviler uygulanmaktadır. Tedavi süresince sağlık personelimiz gözlem yapmaktadır.

TEDAVİLER:

 • IM-Kas içi, IV-damar içi, SC-Deri altı, ID-Deri içi enjeksiyonlar
 • Damar yolu açılması, damara katater yerleştirilmesi
 • Serum tedavileri
 • İnhalasyon (buhar) tedavileri
 • Lavman uygulama
 • YARA BAKIMI VE PANSUMAN:

     Çeşitli nedenlerle deri ve deri altı dokuların bütünlüğünün bozulduğu durumlarda, dokuların sağlıklı hale gelebilmesi için, ev ortamında yapılan yara bakımı ve pansuman uygulamalarıdır. Yara bakımı ve pansuman hizmeti, yara bakımı konusunda sertifikalı sağlık personellerimiz tarafından uygulanmakta, kimyasal ve mekanik medikal ürünler kullanılabilmektedir.

İhtiyaç duyulan durumlar ise şunlardır;

 • Cerrahi işlem sonrası pansumanlar,
 • Sütur alma işlemleri,
 • Bası ülserleri-yaraları,
 • Stoma hastları
 • Venöz ülser
 • Diyabet sonucu açılan yaralar
 • Yanık yarası
 • Yanık enfeksiyonu
 • Ameliyat sonrası pansumanlar
 • Radyasyon ve Ekstravazasyon Yaraları

 LABORATUVAR HİZMETİ:

    Laboratuvar tetkikine ihtiyaç duyulan hasta ve sağlık bireylerin, ev ortamında, hastaneye gelmeye/gitmeye gerek kalmaksızın uygulanması işlemidir.

Tetkik için gerekli olan; kan, idrar, gaita, kan gazı, sürüntü vb. gibi materyaller ev veya iş yerinde sağlık personeli tarafından uygun koşullarda alınarak, laboratuvarlarımızda test edilir. Sonuçlar elden, posta veya e-mail olarak iletilebilmektedir.

 BESLENME TAKİBİ:

     Gerek geçici, gerekse kronik hastalarda en büyük sorunlardan bir tanesi de beslenmedir. Hastalarda meydana gelebilecek; kilo kaybı, iştahsızlık, hazımsızlık, yeterli ve dengeli beslenememe gibi sorunlar olmadan önce hekim ve diyetisyen tarafından değerlendirilen hastalarımızın beslenme ihtiyaçları için evde gerekli imkânları hazırlayıp sürekliliğini sağlıyoruz.

     Ağızdan beslenemeyen hastalar, Damardan sıvı destekli, Nazogastrik katater ile VE PEG ile beslenirler.

     Nefes Evde Bakım Ailesi olarak Kateter kanalı (ENTERAL BESLENME) ile beslenen hastalarımıza evde bakım hemşirelerimiz ile beslenmelerine destek olmaktayız. Bazen de sürekli olarak belirli bir dozda mama ile beslenebilmekte ve bir pompa (beslenme pompası) ihtiyacı olabilmektedir. Mama pompası ve setleri de evde sağlık ekibimizce getirilmekte ve kurulumu ile eğitimi verilmektedir.

     Hastaların enteral beslenmeleri eğitim isteyen bir durumdur. Beslenme sıklığı, tolerasyon durumu, rezidü kontrolü, 45 derecelik açı ile beslenme pozisyonu vb . son derce önemlidir. Doğru beslenme yapılmadığı durumlarda geri dönüşü olmayan akciğer hastalıklarına ve sindirim sitemi problemlerine neden olmaktadır.

 • VİTAL BULGULARIN TAKİBİ:

     Akut veya kronik hastalığı olan hastaların veya hasta olma şüphesi olan bireylerin, ev veya iş ortamında sağlık profesyonellerimiz tarafından; Tansiyon, Nabız, Ateş, solunum ve SpO2(Kanda oksijen seviyesi) bulgularının takip edilmesi, kayıt altına alınması ve ilgili hekime bilgi aktarılması işlemleridir.

 • KATATER UYGULAMASI:

     Hastaların tedavileri boyunca, ilaç uygulamaları, beslenmesi, vücut ifrazatlarının (idrar, gaita) dışarıya atılması, solunum yolunun açık tutulması gibi durumlarda, hastaların tedavi edilmesi ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için vücuda bazı invasiv (cilt altı uygulama) girişimler, kataterler yerleştirilebilmektedir. Bu kataterlerin belirli aralıklarla, bakımı, değişimi ve takibi gereklidir. Nefes Evde Bakım Hizmetleri Merkezi olarak bizler hastayı yormadan evinde bu kataterlerin bakım, takibi ve değişimlerini ev ortamında gerçekleştirebilmekteyiz. Bu katater uygulamaları ve değişim sürelerini ailelere eğitim şeklinde bilgilerini vermekteyiz.

Bu kateterler şunlardır;

 • Periferik Venöz Katater: Yüzeysel toplardamara, ilaç, serum ve sıvı takviyesi yapılması gereken durumlarda takılır. Damarda kalış süresi 72 saattir. Enfeksiyon veya tıkanıklık durumlarında süre beklenilmeden değiştirilir.
 • Santral Venöz Katater: Uzun süreli ve yoğun olarak ilaç, serum, beslenme solüsyonları ve damar yolu problemi olan hastalara Anestezi ve reanimasyon hekimi tarafından, ana toplardamara yerleştirilen kataterlerdir. Rutin aralıklarla pansumanı ve bakımı gerektirir. Enfeksiyon, tıkanma gibi durumlar haricinde değişim yapılmaz.
 • Nazogastrik Beslenme Katateri (Feeding): Ağız yolu ile beslenemeyen hastalara nazal (burun deliği) yoldan takılan bir kataterdir. Bu katater ile beslenme, sıvı ihtiyacı ve ilaç tedavisi yapılabilmektedir. Genelde birkaç aylık kısa süreli tedavilerde kullanılır. Bakımı ve 3 haftada bir defa değişmesi gereklidir.
 • Üriner Katater (İdrar Sondası): Geçici veya kronik hastalığı olan, idrarını normal bir şekilde yapamayan hastalar için üretradan (idrarın geldiği yer) mesaneye (idrar torbası) yerleştirilen bir kataterdir. Bakımı ve 3 haftada bir defa değişimi gereklidir. Her değişimle birlikte Tam İdrar Tetkiki önerilir.
 • PEG (Perkütan Endoskopik gastrostomi): Ağız yolu ile beslenemeyen hastalara öncelikle nazogastrik sonda ile beslenmesi ve diğer ihtiyaçları karşılanır. Hastalığın süresi ve seyri eğer uzun sürecek ve kronik bir hal aldığı takdirde, burun yolu ile değil, karın üzerinden mideye yerleştirilen PEG ile beslenme, sıvı ve diğer uygulamaları yapılmaktadır. Bakımı ve takibi gereklidir. Enfeksiyon halinde ve kataterle ilgili bir sorun varsa değiş yapılmaktadır. Değişimi Genel Cerrahi veya Gastroenterolog tarafından yapılır.
 • Trakeostomi Kanülü: Herhangibir hastalık nedeni ile ağızdan-doğal yoldan nefes alamayan hastalara ameliyathane veya yoğun bakımlarda, uzman hekimler tarafından trakea’ ya (boğaza) yerleştirilen suni bir havayolu katateridir. Kronik hastaların trakeostomi kanülleri ev ortamında iyi bir bakım gereklidir. Ortalama 30 günde bir değişimi gerçekleştirilir. Tıkanma veya enfeksiyon gelişmesi varsa süre daha erkene alınabilir. Hekim tarafından değiştirilir.
 • KOLOSTOMİ BAKIMI:

Nefes Evde Bakım Ailesi olarak; Kolostomi uygulanan hastalara, stoma bakımı, torba değişimi, enfeksiyon takibi gibi konularda, sağlık personellerimiz tarafından ev ziyareti gerçekleştirerek hizmet verilmekte, hasta ve yakınlarına da eğitim verilmektedir.

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN EN ÖNEMLİ ROLÜ UZUN DÖNEM EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ

NEFES EVDE BAKIM MERKEZİ, hemşirelik hizmetlerini hastanın yaşadığı ortamda sunuyor.  Hastaların tedavi süreçlerinin uzadığı, hastalığın kronik bir hal aldığı ve hastanın refakatçi ihtiyacı olması durumlarında; 

Tedavi ihtiyaçlarını karşılamak,

Tıbbi uygulamalarını yerine getirmek,

Hastaların bakımlarını sağlamak,

Hastalığın süreci ile ilgili takip/ gözlem yapmak,

Gözlemleri kayıt altına almak ve raporlamak,

Refakat hemşireliği,

Hizmetlerini karşılamak amacı ile evde, hastanede veya yaşadığı herhangi bir ortamda hemşirelik hizmetlerini yerine getirmekteyiz.

KISMİ ZAMANLI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİ DE NEFES EVDE BAKIM VEREBİLİYOR

Uzun dönem hemşirelik hizmetlerinin yanı sıra, kısa süreli de hemşirelik hizmeti verilmektedir.

Bazı durumlarda geçici iş göremezlik durumları ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlarda bireyler sağlık hizmetlerini daha hızlı ve daha konforlu almak için hemşirelik hizmetlerini tercih edebilirler.

Kısa süreli olmasının sebebi, sağlığın geçici bozulmasıdır. Örneğin; cerrahi operasyon geçiren bireylerin belirli bir süre evde istirahat etmeleri gerekmektedir. Nefes Evde Bakım Ailesi bu ve benzer durumlarda evde bakım hemşirelerimiz ile siz değerli hasta ve yakınlarımıza gerekli profesyonel desteği vermekteyiz.

Kısa süreli hemşirelik hizmetlerimizin en önemli noktası hizmet başlangıcında hizmetin doğru planlanması ve koordine edilmesidir. Örneği; bir kalça protezi olmuş bir hastanın hastaneden taburcu olmadan ameliyat eden doktorunun aileyle birlikte kısa bir görüşme sapması şarttır. Bu görüşmede ne kadar süre yatak istirahati ne kadar süre sonra ayağa kalma ve yürümesi gerektiğini öğrenmelidirler. Bu bilgilerden sonra hemşirelik hizmetinin süresi belirlenmedir. Belirlenen sürede de dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus vardır. Bu noktalardan en önemlisi hastanın geceleri profesyonel hizmete ihtiyacının olup olmadığıdır. Eğer gece hizmet ihtiyacının olup olmadığının belirsizliği oluşuyorsa, hasta yakınlarının ilk 1-2 gün hizmeti 24 saatlik şekilde talep etmeleri gerekmektedir. 24 saatlik hizmet alındıktan sonra gece hizmet alınmasına gerek olmadığına karar verilirse hizmet, doktorunun belirlediği süre boyunca gündüz saatlerinde 12 saatlik periyotlarda verilmedir. Böylelikle hastanın iyileşme süreci tamamlandığında hemşirelik hizmetinin sonra ermesi anlamanı gelmektedir.

Bu tür hizmetlerimiz sona erdikten sonra hastanın doktorunun da görüşü alınarak, evde fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine girmesi gerekmektedir. Nefes Evde Bakım aile olarak hemşirelik hizmetinin yanı sıra fizyoterapi hizmeti de vermekteyiz. Detaylı bilgi için https://www.nefesevdebakim.com.tr/fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon

 

Geçmiş olsun dileklerimizle.

Her Nefeste Yanınızdayız.

 

Nefes aile kart sahiplerine %10’a varan indirim fırsatı. İletişim