Her yaştan akut, kronik ya da terminal dönemdeki hastanın, kendi yaşam alanlarında alacakları tıbbi ve sosyal bakımın bir hemşire tarafından verilmesi ve arka planda profesyonel bir sağlık ekibi tarafından takip edilmesi hizmetlerinin bütününe evde hemşirelik hizmetleri adı verilmektedir.

İhtiyaç sahibi kişinin hastalığına özel konularda uzmanlaşmış hemşirelerin verdikleri bu hizmetleri ihtiyaca göre, kısa süreli alabileceğiniz gibi uzun dönem olarak da (haftalık, aylık) alabilirsiniz

Evde bakım hemşiresi; etkili iletişim, kanıta dayalı bilimsel ve güncel uygulamalar ile klinik karar verme becerileri konusunda yetkin kişilerdir.

Nefes Evde Bakım ailesinde görev yapan evde bakım hemşireleri; Özellikle Üniversitelerin veya Yüksek okulların hemşirelik bölümü mezunları arasından seçilmektedir. Evde bakım hemşiresinin diğer hemşirelerden farkı; hastanın kendi yaşam alanında sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek tecrübeye sahip olmaları aynı zamanda yoğun bakım, onkoloji, nöroloji, kardiyoloji gibi özellikli branşlarda deneyim sahibi olmalarıdır.

Bununla birlikte sürekli olarak aldıkları hizmet içi eğitimler sayesinde yeni ve güncel gelişmelere uyum sağlayan sağlık çalışanlarıdır. Tüm çalışanlarımız “Sağlık Bakanlığı” tarafından çalışma belgelerine sahiptirler.

Nefes aile kart sahiplerine %10’a varan indirim fırsatı. İletişim